خدمات ماشین سازی آلفا

تعمیر تجهیزات و قطعات صنعتی و معدنی

تامین مواد اولیه فلزی و لاستیکی با جنس و مشخصات متنوع

اجرای عملیات رابرلاینینگ مخازن و کلیه سطوح قطعات به صورت سرد و گرم

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات صنعتی و معدنی