پروژه های ماشین سازی آلفا

سامپ بال میل دره زار
کارفرما : صنایع ممتازان کرمان
شوت ورودی بال میل
کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
مجموعه ایداک تیکنرهای باطله
کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
تانک TK-20
کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
شاسی ترومل
کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
مش سرند گریزلی
کارفرما : فولاد سیرجان ایرانیان
پوسته درام سپراتور
کارفرما : فولاد سیرجان - گهرروش - نظم آوران گلگهر
رابر لاینینگ تانک های فلوتاسیون دره زار
کارفرما : صنایع ممتازان کرمان